منابع ولتاژ بالای برای کاربرد در الکتروریسی به صورت جریان مستقیم یا dc هستند.

منابع مخصوص الکتروریسی ساخت شرکت مگاولت برای ایجاد یکنواخت نانوالیاف بسیار مناسب هستند و بدون آرک زدن کار می کنند.