منابع ولتاژ بالا الکتروریسی

منابع ولتاژ بالای برای کاربرد در الکتروریسی به صورت جریان مستقیم یا dc هستند.

منابع مخصوص الکتروریسی ساخت شرکت مگاولت برای ایجاد یکنواخت نانوالیاف بسیار مناسب هستند و بدون آرک زدن کار می کنند.