منبع تغذیه ولتاژ بالا برای الکتروریسی

ساخت تخصصی منابع ولتاژ بالا برای الکتروریسی

منبع تغذیه ولتاژ بالا برای الکتروریسی در دو مدل صنعتی و آزمایشگاهی عرضه می شوند

1 سال گارانتی کامل

قابلیت تنظیم و نمایش ولتاژ

عدم زدن آرک و آسیب به الیاف

محافظت کامل

قیمت مناسب