پلاسمای گلایدینگ آرک

پلاسمای گلایدینگ آرک یا پلاسمای خزنده، کاربردی وسیع در صنابع چاپ و بسته بندی برای آبدوست کردن، افزایش چسبندگی سطح ، افزایش انرژی سطح مواد و رنگ پذیر کردن مواد دارد

همچنین کاربرد های وسیعی در حوزه میکروب زدایی مواد غذایی و کشاورزی نیز دارد

ساخت مولد پلاسمای گلایدینگ آرک با توجه به توان مورد نیاز انجام می شود

برای دانلود کاتالوگ کلیک کنید